Jiří Šperl

604 805 881

sperl@sperlprojekt.cz


Ing. Michaela Šperlová

604 947 818

sperlova@sperlprojekt.cz


Ing. Radek Pešek

605 429 252

pesek@sperlprojekt.cz

Projektová činnost

 • spolupráce při výběru vhodného pozemku
 • vypracování studií
 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení nebo územní souhlas
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby
 • zaměření stávajících stavů objektů


Energetika staveb

 • energetický audit
 • energetický posudek
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • energetický štítek obálky budovy

Inženýrská činnost

 • zajištění všech potřebných vyjádření včetně vyřízení povolení stavby
 • autorský dozor
 • technický dozor investora
 • odborné poradenství
Požárně bezpečnostní

řešení staveb (PBŘS)

 • PBŘS pro všechny stupně projektové dokumentace
 • odborná posouzení v oblasti PBŘS
 • jednání s územně příslušnými odbory HZS
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti PBŘS
kancelář Praha: Plzeňská 2761/315, 155 00 Praha 5, kancelář Strakonice: Písecká 893, 386 01 Strakonice